Loader Logo
BUBULA DİJİTAL KULLANIM KILAVUZU

Tüketicilerin kullanım kılavuzu okuma alışkanlıklarının düşük olmasından dolayı ürünlerin yanlış kullanım oranları yüksek seviyededir. Biz, bu iç görüden hareketle tüketicilerin aldıkları ürünü doğru kullanmasını sağlamak adına dijital bir kullanım kılavuzu oluşturduk. Böylelikle okumak yerine izlemeyi tercih eden tüketicilere, ürünlerini en doğru şekilde nasıl kullanacaklarını gösterdik.

BUBULA DIGITAL USER MANUAL

Since consumers less likely to read user manuals out of habit, the misuse rate of products is common. From this insight, we created a digital user manual to ensure that consumers use the products as suggested in manual. We shown to consumers how to use their products in the most accurate way so that they prefer to watch instead of reading.