Loader Logo
MARS LOGISTICS SEKTÖREL DERGİ İLANLARI
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Mars Logistics’in müşterilerine sağladığı hizmetleri anlatmak ve potansiyel müşterilerini faaliyetlerinden haberdar etmek için sektörel dergileri kullandık. Lojistik sektörü ile ilgili objeleri farklı yaklaşımlarla ele alarak dijital manipülasyonlar gerçekleştirdik, dikkat çekici ilanlar hazırladık.

MARS LOGISTICS SECTORAL MAGAZINE ADVERTISEMENTS

We used sectoral magazines to explain the services provided by Mars Logistics to their customers and to inform their potential customers about their activities. We carried out digital manipulations by handling objects related to the logistics sector with different approaches, and prepared remarkable advertisements.