Loader Logo
SİEMENS ENERJİ VERİMLİLİĞİ
“GEÇ OLMADAN” BASIN KAMPANYASI

Yeşil teknolojinin çevre için yarattığı değeri anlatmak ve enerji tasarrufu konusunda bilinç oluşturmak için iletişim stratejimizi dünyanın geleceğini kurtarmak üzerine kurguladık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda dünyanın iyi ve kötü halini yansıtan tezatlıklardan faydalandık, tüketicilerimizi dünyanın geleceği için yeşil teknolojili ürünler kullanmaya davet ettik.

SİEMENS ENERGY EFFICIENCY ADVERTISEMENT

We based our communication strategy on saving the future of the world in order to best explain the importance that green technology bears for the environment and to raise awareness about energy saving. We utilized images reflecting the good state (green and full of life) and bad state (barren and lifeless) of the world.