Loader Logo
YEŞİLAY 4. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ FİLMİ DUVAR
REKLAM FİLMİ

Yeşilay’ın 4. Teknoloji Bağımlılığı Kongresini duyurmak için özel bir reklam filmi serisi hazırladık. Bu kapsamda çağımızın hastalığı olan teknoloji bağımlılığının sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi ve iletişimimizi zayıflattığını anlatmak için duvar metaforunu kullandık. Teknoloji bağımlılığının sevdiklerimizle aramıza ördüğü gizli duvarları görünür kılarak izleyiciye ‘‘Teknoloji iletişimimizi geliştirmek için var. Aramıza duvar örmek için değil’’ mesajını verdik.

THE 4th TECHNOLOGY ADDICTION CONGRESS FILM FOR YESILAY WALL

We have prepared a special series of commercials to announce Yesilay’s 4th Technology Addiction Congress. In this context, we used the wall metaphor to explain that the technology addiction that is the disease of our age weakens our relations and communication with our loved ones. By making visible the hidden walls that our technology addiction intertwines with our loved ones, we gave the message that “technology is to improve our communication, not to build a wall between us”.